Genel Merkez Teşkilatlanma

Genel Merkez bünyesindeki işleyişimizin sağlıklı ve organize bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi, üye bilgi sistemini oluşturulması ve üyelik işlemleri koordinasyonu ve takibini yapar. Bu alandaki insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek adına düzenleme ve yürütme görevini üstlenir.

İller Teşkilatlanma

Şubeler ile Genel Merkez’in irtibatını sağlayıp üye bilgi sistemini oluşturur. Bulunduğu bölgelerdeki faaliyerleri yürütür. Şubeler arası koordinasyonu sağlayarak Genel Merkez tarafından alınan kararlar ve faaliyetler silsilesinin takibini yapar.

Eğitim Kültür

Eğitim ve kültür faaliyetlerinin programlarının çıkartarak yakın orta ve uzun vadeli eğitim-kültür-sanat programlarının işleyişinin takibini yapar. Genç Birlik üyelerinin siyasi, sosyal ve kültürel alanda gelişimini sağlanması adına kurs, konferans, söyleşi , sempozyum vb. etkinliklerin planlamasını ve takibini sağlar.

Tanıtım Medya

Vakfımız misyon ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetlerin toplum ve kurumlara en doğru biçimde duyurulmasını sağlar. Sosyal medya ve yazılı-görsel basınla ilişkileri yürütüp Genel Merkez ve şubelerin bu konulardaki takibini gerçekleştirir.

Sosyal İşler ve Organizasyon

Vakfımızın ve Genç Birlik tarafından yapılacak organizasyonların öncesi ve sonrası için gerekli olan bütün planlamaları yapar. Birlik Vakfı Genç Birlik ve şubelerinin kaynaşması için spor, kültürel geziler ve yarışmaların organizasyonunu yapar.

ARGE

Birlik Vakfı ve Genç Birlik tarafından uluslararası, ulusal ve yerel projelerin planlanması, yürütülmesi ve takibini yapar. Sivil toplum kuruluşları ve Resmi Makamlar ile ortak projelerin yürütülmesini sağlar.

Kurumsal ve Dış İlişkiler

Yerel ve genel devlet makamları ile sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler vb. kurumlarla irtibatın sağlanması ve ilişkilerin sürdürülmesi ve yurt dışı gezilerinin tertip edilmesi , yurt dışında bulunan üyeler ile bağlantıların yürütülmesi görevlerini üstlenir.